Londen part 2

Ik was natuurlijk nog niet klaar met m’n verhalen over Londen, we bleven tot maandag de 28e! Terwijl de vuurpijlen me om de oren gieren, leek me dit een goed moment om te schrijven over de rest van de belevenissen… Waar waren we gebleven?

Na vrijdag is het hele feest pas echt begonnen. Zaterdag wilden we eigenlijk -net als de rest van Engeland- genieten van Boxingday. Voor de dames onder ons: dat is dé grote winteropruiming van Londen. Dat betekent dat het héle centrum zo druk was als de Dolle Dwaze Dagen bij dat ene warenhuis, maar dan nog een paar keer erger! We zijn dapper één winkels in gelopen, maar dat was het. Het was flauwvallenswaardig druk, en simpelweg, het was het gedoe niet waard. Dan maar geen uitverkoop. We zijn toen gaan struinen op een alternatief marktje in Camden, waar we een heerlijke pannenkoek hebben gegeten. Rustig dagje dus, en ’s avonds zijn we naar We Will Rock You, the musical gegaan. They ROCKED Us! Het was echt supergaaf. Zal de vele belachelijke quotes niet hier neerzetten, maar nooit vergeten! Hilarisch. Daarna nog een drankje gedaan bij de Euston Flyer, en op naar bed.

Zondag werd de toeristendag. We zijn naar de Portrait Gallery geweest, en natuurlijk hebben we de Big Ben, London Eye (dat reuzerad) en the Houses of Parliament. Daar konden Eva en ik onze culturele neus ophalen en een discussie voeren over de bouwstijl van het Paleis van Westminster (gotisch in mijn optiek). Daarna was het even de vraag wat we gingen doen. Uiteindelijk besloot het universum dat we naar Nowhere Boy zouden gaan. De film over de tienerjaren van John Lennon. Aanrader!! Daarna weer door naar het hotel. Daar klopten we aan op de deur van een Australische man die we die ochtend in het halletje waren tegengekomen om te vragen of hij was mee ging drinken in de Pub. Hij kwam wat later. Uitgebreid diner bij de McD en toen naar O’Neills, en wie kwamen we daar tegen? Ja hoor! Steven en Wayne! Te gezellig, en we lagen weer rond half 6 in bed.

Maandag: au. Pijn. Moe. We moesten om 11:00 uitchecken.. We waren ietsje later (een half uur ofzo).. Er waren eigenlijk nog grootse plannen voor vandaag, maar bij gebrek aan kluisjes voor de koffers, en bij gebrek aan energie om nog door te zoeken, zijn we al vroeg naar Heathrow gegaan. Daar hebben we dus rondgehangen de hele dag (en misschien ook nog wel wat geslapen in een koffietentje…). ’s Avonds was het avontuur binnen 39 minuten voorbij en stonden we weer in Nederland. Bizar hoe dichtbij het eigenlijk is… Ik ga zeker terug in 2010. Ik heb nog niet alles gezien 😀

Obviously I wasn’t finished with my stories about London, as we stayed until Monday 28th! While the fireworks are exploding all around me, this seems like a perfect time to write about the other adventures in England… Where were we?

After Friday, the party really started. On Saturday we decided to endulge ourselves –just like the rest of England- with Boxingday. For the ladies: Boxingday is the starting day of thé big winter sales in London. It means that the whole shopping centre was filled with people, it’s crazy! We bravely started, walking into a store, but that was it. No sale for us, because it was faint-worthy busy. People everywhere!! We decided to stroll around this alternative market in Camden, where we had a great pancake to go. An easy day all in all. At night, we went to see We Will Rock You, the musical. Oh, they ROCKED us! It was tremendous! So awesome. I won’t bore you all with the many ridicularious quotes, but I won’t forget them. Hilarious. After that we went to the Euston Flyer for a drink, and off to bed.

Sunday turned out to be our tourist day. We went to the Portrait Gallery, and of course we walked to the Big Ben, London Eye (it’s the big Ferris wheel) and the Houses of Parliament. Eva and me got to use our cultural knowledge, and debate about the style of the Houses of Parliament (I reckon it’s the Gothic style). After that, we questioned ourselves “what to do next?”. The universe decided for us, that we’d go to Nowhere Boy. It’s a movie about the teenage years of John Lennon. It’s a must see!! After that, back to the hotel. We asked the Australian guy we met that morning in the hall way, if he wanted to go for drinks in the pub. He came over a little later. We had a great dinner and  McD and then we went to O’Neills, and we bumped into… Who? Yes! Stephen and Wayne! It was so much fun.. Again bed time at about 5:30 am…

And then, Monday… Outch. Headache. Tired. We had to check out at 11:00 am… We were a little later (only half an hour or so)! Although we had great plans for today, a lack of lockers for the suit cases, and the lack of energy to search for them any longer, made us leave for Heathrow pretty early. We hung around all day (and maybe I did a little nap in a coffee place…). At night, the big adventure was over in only 39 minutes and we were back in the Netherlands. It’s weird how closeby it really is. I’ll definitely go back in 2010. I haven’t seen everything yet… 😀

Londen baby!

Oh. My. Gosh! Dames en heren, de sfeer in Londen is geweldig! De kernwoorden tot nu toe? Awesome, Hyde Park, winter wonderland, pubs, Eva en haar speciale lokroep en geweldigheid in het algemeen!

Woensdag aangekomen op Heathrow met slechts 2 uur vertraging, wat ontzettend mee viel met alle sneeuw en gedoetjes in Nederland! We waren in ieder geval ruim op tijd op Schiphol, zeg maar… (trouwens; er lopen daar hazen over de lang-parkeerplaats, die zijn groot!)

Uiteindelijk waren we rond 15:00 local time in het geweldige Central Hotel in Londen, alwaar we de kamer hebben volgegooid met onze koffers en onszelf. De kamer is knus, praktisch ingericht en heeft een uniek straatbeeld (klik hier voor de betekenis…) Kortom; helemaal prima, zoveel zijn we er toch niet! ’s Avonds nog de stad in geweest, en ons tegoed gedaan aan het prachtige Britse accent, de mooie stad en lekker Italiaans eten. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog geen Fish and Chips op heb.. Schandalig!

Donderdag zijn we op pad gegaan. We wilden eerst rechtstreeks naar Hyde Park, maar werden afgeleid en zaten toen opeens in de bus naar Nottinghill Gate. Dat de buschauffeur chagrijnig was kon ons niet schelen, en we liepen van de eindhalte eerst naar Kensington Gardens, zo naar Hyde Park. Echt groot! Een beetje kaal op het moment, maar wel mooie uitzichten. In een hoek was er Winter Wonderland en we hebben lekker gelunchd bij een meer. Aan het einde van de middag even thuis en ’s avonds naar de bios. De film Carriers is echt raar en eng! Wel een goeie enge film, trouwens. Op de terugweg naar huis zijn we geëindigd in een pub, The Dolphin, die achter ons hotelletje is verstopt. Daar hebben we twee ongelofelijk gezellige Britten, genaamd Wayne (a.k.a. Ryan) en Steve, leren kennen. Dat was een onverwacht lange avond, maar wel heel gezellig! Heb me kapot gelachen om de hele situatie.

Vrijdag was het Eerste Kerstdag. Ik hoop dat die bij jullie allemaal helemaal geslaagd was! Je gelooft het misschien niet, omdat Londen een wereldstad is, maar die stad ligt echt he-le-maal plat op Christmas Day. Geen openbaar vervoer (bus, tram, trein, metro), geen restaurants of winkels open, helemaal niets… Maarja! We moesten toch eten en dus zijn we op pad gegaan en hebben we de enige pub die open was gevonden. De Euston Flyer. Daar hebben we de hele dag ongelofelijk relaxt gezeten met hapjes en drankjes. Gekletst, gelezen, tv gekeken, helemaal prima! De avond afgesloten met een bizar ABBA-programma en na deze tussentijdse update van het geweldige Londen; welterusten allemaal!

Oh. My. Gosh! Ladies and gentlemen, I love the Londen atmosphere! The best summarizing words so far? Awesome, Hyde Park, Winter Wonderland, pubs, Eva’s lure-call and amazingness in general!

We arrived Wednesday at Heathrow Airport, only two hours delayed, which wasn’t so bad with all the snow and other stuff in the Netherlands! We were well on time at Schiphol Airport, lets just say that… (by the way; there are hares on the long-term parkinglot; they are huge!)

Eventually we were in the great Central Hotel in Londen at about 15:00 local time, we filled the room with our suitcases and ourselves. The room is cosy, arranged practically and has a unique view… (just think in realtor terms to know what I mean). All in all; everything’s great, we won’t be in the room that much anyway! We went to the center at night, and filled ourselves with the beautiful British accent, the wonderful city and yummy Italian food. I have to be honest; I didn’t have fish and chips yet… Scandalous!

We hit the road on Thursday. We wanted to go straight to Hyde Park, but got distracted and then, all of a sudden, we were in the bus to Nottinghill Gate. We couldn’t care less about the cranky busdriver, and walked from the final stop to the Kensington Gardens, and on to Hyde Park. It’s really big! There’s only a little bit of green at the moment, but it’s definitely a very nice place. In one of the corners, there was Winter Wonderland and we had lunch at a lake. End of the afternoon, we went home and to the movies at night. The movie Carriers is really weird and creepy! In a goodway, though. On our way back, we ended in a pub called “The Dolphin”, which was hidden behind our little hotel. We met the funniest British people,called Wayne (a.k.a. Ryan) and Steve. It was a unexpected long night, but so hilarious! I laughed my ass of because of the whole situation.

Friday was Christmas Day. I hope everyone reading had a great time! You might not believe the following, since London is such a metropole, but the city is DOWN during Christmas Day. No public transport, no restaurants or shops open, nothing! We had to eat something so we hit the road once again and found the only open pub around. The Euston Flyer. And so, we relaxed over there with bites and drinks, all day long. We talked, we read, we watched a bit of telly, it was all apples! The night ended with a weird ABBA-show, and after this update from the awesomely amazing London, I say; Goodnight everbody!